Μαρκαδόροι υπογράμμισης ποιοτικοί και οικονομικοί ειδικός για να σημειώσεις όλα τα σημαντικά πράγματα που θέλεις. Μπορεί να εκτυπωθεί και το δικό σας λογότυπο πάνω στον Μαρκαδόρο.