Παραστατικά Διπλότυπα

Τα παραστατικά είναι έντυπα έκδοσης αποδείξεων με δύο τμήματα για κάθε απόδειξη, ένα γι’αυτόν που πληρώνεται κι ένα γι’ αυτόν που πληρώνει.

Οποιοδήποτε έντυπο διατίθεται σε δύο αντίγραφα όπως  Τιμολόγια, Δελτία αποστολής, Αποδείξεις είσπραξης, πληρωμής,  Δελτία Παραγγελίας κ.α

×